Home - rozcestník  www.ecoShop.cz

Sluneční vařič

Je možné si snadno jednoduchý sluneční vařič vyrobit. Obvykle nebudete potřebovat jiný materiál než který běžně naleznete doma (karton, alobal, skleněná tabulka, ...). Více informací získáte na http://solarcooking.org/plans.htm#box-style

Další zařízení vhodná pro provoz slunečních vařičů:
 • běžné nádoby na vaření s matným tmavým povrchem bez hořlavých rukojetí
 • tepelně izolační koš pro potraviny vařené zbytkovým teplem (např. rýže)


www.ecoshop.cz - internetová prodejna s nabídkou úsporných a ekologicky šetrnějších alternativ

Koncentrační sluneční vařič

Zvětšit

Hlavní výhodou koncentračních slunečních vařičů je, že umožňují nejen vaření, ale i pečení, smažení, sušení, ... a možnost dalších domácích či výrobních prací jako je třeba tavení vosků, výroba mýdel, .... Nádoby či předměty má schopnost zahřát na více než 200 st.C.

A jak to funguje? Obdobně jako lupa. Jen s tím rozdílem, že paprsky se nelomí jako u lupy průchodem čočkou ale odrazem od zakřiveného zrcadla. Na obrázku vyfoceném ze vzdálenosti pouhé 2 metry vidíte že odraz hrnce zabírá již téměř celé odrazové pole, z větší vzdálenosti by vám již odraz hrnce zaplnil plochu celou. Při dostatečné (či větší) velikosti hrnce a správné orientaci vařiče na Slunce veškeré odražené záření dopadá na hrnec a zahřívá jej. Na čelní fotografii si také můžete povšimnout, jak na hrnec dopadlo odražené záření blesku fotoaparátu.

Zvětšit Zvětšit

Také se jedná pravděpodobně o nejefektivnější způsob využití přímé sluneční energie (vysoká účinnost, přímé využití bez ztrátové akumulace a dalších ztrátových konverzí energie, ...).

Díky konstrukci, koncentraci, vysokým dosahovaným teplotám lze vařič účinně využívat nejen od rána do večera, ale i za proměnlivého počasí.

Také není nezanedbatelné, že jsou v souladu s přírodou:
 • pro provoz není využíván zdroj energie způsobující poškození životního prostředí - čistá Sluneční energie
 • šetří fosilní energetické zdroje využívané s nízkou účinností
 • šetří biomasu (lesy, stromy, keře, trávu, ...) zejména v rozvojových zemích
 • neprodukují skleníkové plyny a jedovaté látky (polyaromatické uhlovodíky, ...) jako otevřená ohniště
 • nepotřebuje žádné zásobovací vedení či energetickou síť
 • činí nás více nezávislými
 • ...
a mohou pomoci omezit či zastavit stále se prohlubující krize v různých oblastech lidského bytí (nahradit palivové dřevo pro 2 miliardy nejchudších z chudých na celém světě, omezit tak tvorbu skleníkových plynů a nevratné drancování přírody, ...). Je to jeden z prostředků, který může značně pomoci nejen humanitárně, ale umožní lepší životní podmínky našim dětem a vnukům.

Zde máte pro ilustraci pár fotografií dokumentující schopnosti vařiče:

Zvětšit Zvětšit Zvětšit

Zvětšit Zvětšit

Předsudky o slunečním vaření:
 • lidé si myslí že využití slunečního vařiče ve Střední Evropě je problematické či přímo nemožné
 • sluncem jde pouze vařit a jen v hodinách kolem poledne
 • že není snadné uvést vodu k varu
 • je možné připravit pouze dušená jídla
 • při vaření musíte být a při tom stát na plném slunci
 • sluneční vařič Vás oslepí když jej budete používat
 • vaření se sluncem je nebezpečnější než vaření s konvenčními vařiči
 • musíte změnit stravovací návyky
 • není možné servírovat teplá jídla večer pokud vaříte se sluncem

Nevěřte předsudkům, šíří je lidé kteří s využitím slunce nemají praktické zkušenosti. Doma máme parabolický sluneční vařič a vaříme na něm potraviny jako na běžném vařiči.

Pokud máte zájem vlastnit takovýto vařič a nehodláte se trápit kompletní svépomocnou výrobou, nabídku stavebnic profesionálních parabolických vařičů najdete na www.ecoshop.cz v sekci "Sluneční vařiče".

www.ecoshop.cz - internetová prodejna s nabídkou úsporných a ekologicky šetrnějších alternativ
Výhody:
 • vysoká účinnost i při nízkých vnějších teplotách (díky koncentrovanému slunečnímu záření)
 • celoroční provoz při slunečném počasí
 • provoz od východu do západu slunce
 • efektivní provoz i když je proměnlivé (polojasné) počasí
 • vaření šetrné k přírodě
 • pobyt venku na zahradě spolu s rodinou místo vaření v kuchyni
 • většina jídel jde vařit s minimální nutností dozoru či zásahů do varného procesu
Nevýhody:
 • jednou za 15 až 30 minut (dle připravovaných potravin) je nutno přenastavit vařič na slunce
 • nejde využít při stále zatažené obloze
 • nezužitkuje difusní záření
 • potřeba vodorovné osluněné plochy chráněné před větrem (pro umístění vařiče)
 • laxním přístupem k bezpečnostním pravidlům můžete způsobit škody stejně jako s konvenčním vařičem

Provoz www.ekodum.cz je hrazen a podporován prostředky z www.ecoshop.cz