Home - rozcestník  www.ecoShop.cz

Koncentrační solární kolektory

Před dopadem na absorbér je záření zkoncentrováno (dle mého nejlepší řešení).

Další zařízení potřebná pro provoz koncentračních kolektorů:
  • minimálně tepelný zásobník u samotížných systémů
  • oběhové čerpadlo s regulátorem při využití stávajících bojlerů s výměníkem (uložených níže než je poloha absorbéru)
  • natáčecí systém pro sledování Slunce

Foto pro Vaše oko:

Příklady aplikací (solar, thermal, concentrator), Více


Jejich hlavní výhodou je znásobení energetického toku na co nejmenší absorbér, který má díky svým rozměrům daleko menší ztráty a rychlejší ohřev náplně než by měl běžný plochý absorbér. Tímto je dosaženo vyšších provozních teplot i v zimním období či při značně proměnlivém počasí.

Další nezanedbatelnou výhodou je to, že za 1m2 odražeče nezaplatíte tolik jako za 1m2 běžného kolektoru.

Dají se rozdělit na ty co koncentrují záření využitím lomu světla (čočky) a na ty co ke koncentraci využívají odraz (od tzv. koncentračních zrcadel či odražečů).

Zde máte pro ilustraci pár fotografií z výroby mého "prototypu".

Zvětšit Zvětšit Zvětšit Zvětšit Zvětšit Zvětšit

Pokud se do ohniska parabolických konstrukcí umístí Stirlingův motor, lze také úspěšně vyrábět elektrický proud (dnes již bylo dosaženo účinností asi 30%). Fotovoltaické panely v tomto mají tvrdého konkurenta.

Výhody:
  • nejvyšší účinnost i při nízkých vnějších teplotách (díky nízkým tepelným ztrátám a velkému energetickému toku)
  • celoroční provoz využitelný pro ohřev TUV
  • provoz od východu do západu slunce
  • efektivní provoz i když je značně proměnlivé počasí
Nevýhody:
  • větší nároky na prostor
  • nutnost natáčecího systému pro sledování Slunce
  • nezužitkují difusní záření


Provoz www.ekodum.cz je hrazen a podporován prostředky z www.ecoshop.cz