Home - rozcestník  www.ecoShop.cz
Článek napsán pro časopis Klíčová dírka vydávaného občanským sdružením Permakultura (CS)

Recyklování energie a zdrojů v ekodomu

František KURTIN

Pro minimalizaci vlastní spotřeby a produkci co nejmenšího množství odpadů by záměrem mělo být co nejdelší efektivní setrvání energií a zdrojů v domě či na pozemku. Čím lépe toho budeme schopni, tím méně budeme potřebovat.

Lze toho snadno docílit opakovaným využitím již jednou použitého zdroje. Nemusí jít o využití pro ten stejný účel, stačí se zamyslet, jaký odpad může být zdrojem či přínosem pro jiné využití.

Příkladem může být nakládání s šedou vodou (lehce znečištěnou např. z kuchyně, sprchy, ...). Ta místo v kanalizaci může skončit na vaší zahrádce či ve skleníku v dočisťovacím jezírku. Ovlivní lokálně mikroklima, biologickou aktivitu, atd. a hlavně zůstane v krajině.

Pokud nemáte zahrádku a musíte mít splachovací toalety, můžete odpady z umývátek vyústit do splachovacích nádržek. Můžete tak ovlivnit spotřebu pitné vody likvidované v toaletách. Navíc tato voda již bude pravděpodobně pro mytí ohřátá, takže nebude odebírat tolik tepla, jako když je splachovací nádrž plněna jen studenou pitnou vodou (a odebírá teplo z okolí nádržky). U většiny splachovacích mechanismů se kterými jsem se setkal, jde jednoduše odstranit polystyrénový plovák (na vypouštěcím mechanismu, do napouštěcího mechanismu nezasahujte), který po spuštění zajišťuje kompletní vyprázdnění obsahu nádržky. Tento lze jednoduše odstranit a pak již splachovač pouští vodu jen pokud jej držíte. Pustíte tedy jen tolik vody, kolik je aktuálně třeba.

Jak na to?
Pohled do splachovací nádržky (uprostřed vypouštěcí a na boku napouštěcí mechanismus)

Zvětšit

Vyjmutý splachovací mechanismus s dobře patrným plovákem uvnitř pouzdra

Zvětšit

Po stažením dolního těsnění mechanismus lehce rozeberete

Zvětšit

Tento plovák odstraníte

Zvětšit

Mechanismus opět složíte a zajistíte spodním těsněním, již zbývá jen vložit na původní místo v nádržce

Zvětšit

Pokud budete mít navíc bezdotykové (automatické) termoregulační vodovodní baterie, uspoříte mimo vody ještě energii potřebnou na její ohřev.

Může se to zdát na první pohled nepodstatné, ale spousta takovýchto drobných a většinou i levných detailů může rapidně ovlivnit Vaši celkovou spotřebu. Samozřejmě vše je relativní, v nákladech na provoz obyčejné stavby se nějaká uspořená kilowatthodina denně lehce ztratí, pro opravdu níkoenergetický dům to však mohou být podstatné desítky procent, díky kterým nebudete potřebovat nákladný topný systém, ale vystačíte i s nenákladnou zálohou (třeba i elektrickými přímotopy), kterou využijete jen v extrémně mrazivých dnech.

Pro opravdu nízkoenergetický dům (kvalitní tepelená izolace, kvalitní zasklení, vyřešené výše zmíněné detaily, ...) s délkou topné sezóny do tří měsíců se již stávají mnohá případná energetická zařízení finančně nenávratnými a energeticky neopodstatnitelnými (např. tepelná čerpadla, rekuperační jednotky, ....). Pokud je u domu nevytápěná zimní zahrada či skleník, lze zbytkovou odpadní energii využít i zde - vedením odpadního vzduchu z řízeného větrání, průtokem odpadní šedé vody (a tím jejím zdržením) přes zásobníky ve skleníku, ....

Pokud bude skleník orientován jižně, dočisťovací jezírko před ním (s vyústěnou odpadní vodou ze skleníku) zvýší množství sluneční energie vstupující do skleníku (odrazem záření od hladiny). Tato jednoduchá opatření opět vylepší Vaši celkovou bilanci za minimální náklady.

Je samozřejmé, že každá stavba je jiná a ne vždy, vše a všude je možné upravit či změnit "k obrazu svému". Ekodům (hodný toho jména) se jistě nepodaří získat přestavbou. Na každém domě lze ale najít spoustu drobností i podstatných věcí, kterými se může stát jejich provoz méně náročným. Klíčovou roli zde také hrají i obyvatelé se svými schopnostmi a kázní, například v produkci odpadů, jejich třídění a případném využití. Využít se dají dobře biologické odpady. Při jejich kompostování dochází k značné produkci tepla (bakteriemi), navíc lze získat kvalitní kompost (vysoké teploty ničí semena plevelů) pro vaši zahrádku.

Umístění kompostéru ve skleníku prospěje skleníku i kompostovacímu procesu. V závislosti na fázi kompostování se ale také uvolňují různé plyny, proto je vhodné zhotovit provětrávanou verzi kompostéru s odtahem mimo uzavřený prostor (odtahová větrná turbína kombinovaná s ventilátorem s nízkým příkonem, ...). Dosáhne se tak také lepšího přívodu kyslíku aerobním bakteriím.

Pokud máte značná množství bioodpadu (např. ze zahrádky, sadu, pole, ...) lze uvažovat i o využití tepla k přitápění či předehřevu vody.

Naučte se pozorovat vlastní dům a poctivě si popsat i rutinní činnosti. Brzy se naučíte objevovat detaily, které by se daly vylepšit. Neztrácejte naději, že Vás hned nenapadne správné řešení. Pokud jste problém již jednou objevily a chcete jej řešit, Váš mozek bude i podvědomě kombinovat a hledat pro Vás optimální varianty řešení. Netlačte příliš na "pilu", první řešení, která Vás napadnou, nemusí být zrovna ta nejlepší.

Návaznosti:
  • Ekodům? / článek
  • Stavební materiály pro ekodům / článek
  • Koloběh energie a zdrojů v ekodomu / článek
  • Ekodům / schema (*.wmf)
  • Energie v domě / schema (*.wmf)
  • Minimalizace spotřeby / schema (*.wmf)
  • Možnosti ovlivnění staveb / schema (*.wmf)
  • Opatření pasivní/aktivní / schema (*.wmf)
  • Ideální stavební materiály / schema (*.wmf)

  • Provoz www.ekodum.cz je hrazen a podporován prostředky z www.ecoshop.cz