Home - rozcestník  www.ecoShop.cz
Článek napsán pro časopis Klíčová dírka vydávaného občanským sdružením Permakultura (CS)

Stavební materiály pro ekodům

František KURTIN

Jaký materiál má environmentálně příznivé vlastnosti? Při hlubším zamyšlení dojdeme k tomu, že tato otázka je špatně formulovaná, každý stavební materiál s sebou ponese určitý díl negativních vlivů. Ať již to bude jeho podstatou, zpracováním, jeho vlastnostmi, způsobem samotné výstavby či likvidace po dožití, .....

Materiály mohou být pro konkrétní posuzovanou vlastnost výborné až přímo hrozné. Pro samotnou stavbu ale použití výborných materiálů nestačí, navíc bude potřeba dobrý projekt a pečlivé provedení. I z výborného materiálu se totiž dá postavit odstrašující stavba.

Hlavní faktory posuzovatelné z environmentálního hlediska:
 • Surovina pro výrobu stavebního materiálu a její získávání (míra obnovitelnosti zdroje/ložiska materiálu, poškozování prostředí těžbou, přímá a nepřímá spotřeba energie při těžbě, skladování, transportu, ...)
 • Výroba stavebních materiálů, polotovarů, dílů, sestav (znečištění životního prostředí výrobním provozem, spotřeba energie na výrobu, skladování, transport...)
 • Výstavba (míra poškození životního prostředí průběhem výstavby, spotřeba energie na dopravu, zpracování materiálu na místě stavby a vlastní zdění, ...)
 • Likvidace (trvalé nebo dočasné poškození přírody způsobené stavbou či stavebními materiály, recyklovatelnost materiálů, energetická náročnost, ...)
 • Samotná stavba a její užitné vlastnosti (úměrnost stavby pro dané potřeby, požadavky na dodávky energie pro zajištění obyvatelnosti stavby - efektivita zařízení pro vytápění - klimatizaci - ohřev TUV, efektivní míra využití obnovitelných zdrojů, ...)
 • Každá část stavby má své konkrétní požadavky na použitý materiál či složení. Pro dané požadavky je skoro vždy možný výběr z více vhodných variant.

  Příklad stěny:

  Požadavky budou na zatížitelnost, požární odolnost, tepelně izolační vlastnosti, tepelně akumulační vlastnosti, mikroklimatické vlastnosti (regulace vlhkosti v interiéru, ...), propustnost par, ....

 • Výhodným řešením nebude jediný univerzální materiál se spornými vlastnostmi. Pravděpodobně nejvýhodnějším bude vždy složení stěny z více vrstev rozličných materiálů, ale s výbornými konkrétními vlastnostmi, které pro dané místo potřebujeme. Důležité je, že si materiály v "sendviči" své vlastnosti podrží, na rozdíl od směsí, které vlastností samostatně aplikovaných materiálů nedosáhnou.
 • Pro interiérovou část stěny zvolíme materiály, které nám co nejlépe vyhoví pro zdravé obytné prostředí a bezpečnost v interiéru. Pokud konkrétní nám vyhovující materiál není např. uznán jako nosný, může být kombinován s nosnou konstrukcí (např. nepálené cihly s dřevěnou nosnou konstrukcí).
 • Pro dobré tepelně izolační vlastnosti je nutností použít tepelnou izolaci. Její hlavní tepelně izolující složkou je vzduch (plyn), pomocnou je materiál ze kterého je složena nosná konstrukce, tvořící vzduchové komůrky. Tepelné izolace mají obrovské rozdíly v energetické náročnosti na výrobu a tím také ve výrobní ceně.
 • Případ tepelných izolací je dobrým příkladem pro možnosti využití odpadních surovin či vedlejších produktů z obnovitelných zdrojů (papírenská celulóza, sláma, ovčí vlna, ...). Jejich použitím dojde také k dočasnému vyvázání CO2 z ovzduší (konzervace do stavby), na rozdíl od jejich nárůstu v ovzduší zpracováváním ropných produktů. Při jejich správné aplikaci mohou i předčit celkové užitné vlastnosti průmyslově vyráběných izolací. Samozřejmě ale mají také svá omezení a nejdou zatím aplikovat vždy a všude.

  Z environmentálního hlediska je ovšem také nutno říct, že je lépe použít i průmyslový typ izolace než žádnou. Pokud ovšem jejím použitím dojde k úsporám energií (a tím také i omezení emisí v ovzduší) vyšším, než je potřeba na její výrobu a likvidaci. Mimo hlediska poměru energií by výroba, provoz a likvidace tepelné izolace neměla nevratně poškozovat životní prostředí ve všech ostatních ohledech.

  Návaznosti:
 • Ekodům? / článek
 • Stavební materiály pro ekodům / článek
 • Koloběh energie a zdrojů v ekodomu / článek
 • Ekodům / schema (*.wmf)
 • Energie v domě / schema (*.wmf)
 • Minimalizace spotřeby / schema (*.wmf)
 • Možnosti ovlivnění staveb / schema (*.wmf)
 • Opatření pasivní/aktivní / schema (*.wmf)
 • Ideální stavební materiály / schema (*.wmf)

 • Provoz www.ekodum.cz je hrazen a podporován prostředky z www.ecoshop.cz