Home - rozcestník  www.ecoShop.cz
Článek napsán pro časopis Klíčová dírka vydávaného občanským sdružením Permakultura (CS)

Ekodům?

František KURTIN

Byl jsem požádán, abych napsal článek k tématu staveb, které by byly vhodné z hlediska svého vlivu na životní prostředí. Pokud to má být alespoň trochu objektivní a zodpovědné, je třeba nejdříve probrat alespoň několik z mnoha souvislostí.

Už jen pojem "ekodům" začínám cítit jako zprofanované heslo, které nemá vypovídací hodnotu. Lze jej například nalézt ve spojení s eko-nomickými či jen pseudo-"nízkoenergetickými" stavbami.

Mne zajímají jen ty faktory opravdu eko-logické. Aspekt ekonomický a nízkoenergetický už je pak jen automatickým vedlejším produktem. Postupem z opačných směrů se tak daleko nedostaneme.

Tento seznamovací článek si dovolím zaměřit na požadavky a principy, které si musí potenciální investor před plánováním stavby uvědomit. Z nich se pak vše odvíjí.

Základní požadavky pro předpoklad kvalitní výstavby (ať již to bude kurník, dílna, dům,...):
 • zajištění co nejzdravějšího životního prostředí obyvatel (čistý vzduch, ionty, relativní vlhkost, teplota, ...)
 • stavební materiály, výstavba, provoz a likvidace nezatěžující životní prostředí
 • minimalizace spotřeby vstupů (energie, voda, ....)
 • minimalizace výstupů (kompostování, recyklace, ....)
 • využití obnovitelných a odpadních energií (pasivní, aktivní, kombinace)
 • vysoký užitný komfort obyvatel
 • automatický provoz s minimální potřebou zásahů (automatika vždy nemusí být elektronická)
 • ....
 • Specifické požadavky investora:
 • rozměry
 • vybavenost
 • ....
 • Výhody a omezení:
 • místní klimatické podmínky
 • stavební omezení či ustanovení (např. stavební linie, ...)
 • vodní tok / vodní plocha / studna na pozemku
 • stavební materiály dostupné na pozemku či v okolí
 • ....
 • Čím podrobnější a pečlivější analýzu jednotlivých požadavků, zdrojů a omezení provedete, tím lepšího můžete dosáhnout výsledku. Nikdo nezná Vaše potřeby a požadavky lépe než Vy sami. Proto pečlivě zvažte všechny jejich vlastnosti, mnohé kombinace se mohou vzájemně doplnit či úplně potlačit něco dalšího (nebo také naopak).

  Nejdříve tedy jen vyhodnocujte a přemýšlejte! Nefixujte se jen na jeden pohled na věc. Kdykoliv pak můžete přijít i na lepší variantu. Snažte se o perfektní řešení bez fixace např.na to, že máte nebo můžete mít nějaký stavební materiál za babku. Ve výsledku by Vás to mohlo přijít hodně draho.

  Pokud navrhnete ze všech stran vyhovující řešení, budete už vědět, kde si případně můžete ten levný materiál dovolit použít (a kde Vám neovlivní Vaše požadavky).

  I když nebudete schopni vše sami objektivně posoudit, určitě to bude inspirující podkladový materiál pro případného architekta. V každém případě Vám to pomůže udělat si jasno v podstatných a nepodstatných věcech na kterých budete či nebudete trvat. Nakonec, vždyť to přece je Vaše stavba a Vy v ní budete trávit podstatný kus svého života.

  Návaznosti:
 • Ekodům? / článek
 • Stavební materiály pro ekodům / článek
 • Koloběh energie a zdrojů v ekodomu / článek
 • Ekodům / schema (*.wmf)
 • Energie v domě / schema (*.wmf)
 • Minimalizace spotřeby / schema (*.wmf)
 • Možnosti ovlivnění staveb / schema (*.wmf)
 • Opatření pasivní/aktivní / schema (*.wmf)
 • Ideální stavební materiály / schema (*.wmf)

 • Provoz www.ekodum.cz je hrazen a podporován prostředky z www.ecoshop.cz